Sifonik Sistem Yağmur Suyu Drenaj Sistemi

Tıkanmyan Sifonik Süzgeç

30 YIL DİZAYN gARANTİSİ

Sifonik Sistemin Avantajları



* Daha düşük çapta boru kullanımı (Konvansiyonel sistemde kullanılan borulan yaklaşık yarısı kadar)
* Boru ve ekipmanların daha az yer tutması
* Yatay hatta eğime gerek duyulmaması
* Yüksek debiden kaynaklanan kendi kendine temizleme özelliği ile tesisatın tıkanma riskin olmaması
* Özel askılama sistemi ile boruların genleşmeden dolayı yarattıkları hareketlerin kontrol altına alınabilmesi ve dolayısıyla daha güvenilir bir tesisat özelliği

Sifonik Sistem konvensiyonel sistem